Historia

Aluksi oli halu
Yritystoiminta on aloitettu kallioiden porauksella 1956 ja myöhemmin louhintaurakointi tuli kuvaan mukaan. Olemme tehneet monenlaisia töitä ja pyrkineet etsimään sellaista erikoisosaamista, jolla on markkinoilla kysyntää. Muun muassa 1970-luvulla, kun kivien, betonin ja roudan rikkominen eli murrosvaihetta, yhtiö hankki käyttöönsä hydraulisen piikkausvasaran, joka oli Rammer S 800, ensimmäisiä myytyja kotimaisia piikkausvasaroita. Olimme alan edelläkävijöitä.

1970-80-luvuilla harjoitimme myös nosturitoimintaa. Vuosien saatossa toiminta on suuntautunut monipuoliseen maarakennustoimintaan ja kokonaisurakointiin.

1950-luvulla rohkeudella ja kovalla halulla pääsi jo hyvään alkuun, eikä esimerkiksi koulutuksella ollut niin suurta painoarvoa kuin nykyään. Nykyään toimintaympäristöt ja haasteet ovat muuttuneet täysin toisenlaisiksi ja määräyksiä sekä säädöksiä on tullut paljon ohjaamaan yritystoimintaa. Työturvallisuuteen ja rakentamisen laatuun kiinnitetään yleisesti paljon huomiota. Pidämme yllä osaamistamme koulutuksilla, joita alalla järjestetään. Jokainen uusi työntekijä perehdytetään ennen työn aloittamista toimialan- ja työtehtävien sisältämiin riskeihin. Uskomme, että tämä on osaltaan auttanut myös siinä, ettei yhtiömme työmailla ole sattunut vakavia työtapaturmia vuosiin.

Tekniikka ja koneet
Käytämme uusinta tekniikkaa ja parannamme työtapoja yritystoiminnan kehittämiseksi sekä työturvallisuuden, että tuottavuuden parantamiseksi.

Käytössämme on mm. 3D koneenohjausjärjestelmät, takymetri- ja GPS-mittalaitteet sekä kuvauskopteri esim. maastomallinteiden tekoon ja massalaskennoissa hyödynnettäväksi.

Henkilökunta
Pelkillä laitteilla ja koneilla ei kuitenkaan tee mitään ilman osaavaa henkilökuntaa.
Osaavan ja motivoituneen henkilökunnan merkitys yrityksen kehityksessä vakaaksi ja luotettavaksi toimijaksi on suuri.
Palveluksessamme on laaja kirjo maarakennusalan osaajia sekä erikoisammattimiehiä ja -naisia.
Olemme ylpeitä henkilökunnastamme ja heidän työpanoksestaan.

Silloin ennen...

Yritys