Palvelut

Palveluihimme kuuluu:

 • Kadut ja kunnallistekniikka
 • Teräspaalutus ja tukiseinät
 • Betonityöt
 • Viemärijärjestelmät
 • Sadevesi- ja salaojajärjestelmät
 • Syväkaivu- ja ruoppaustyöt
 • Rakennusten pohja- ja perustustyöt
 • Louhintatyöt
 • Mittauspalvelu:

  • 3D-koneohjausmallien teko
  • Maa-ainesten ottoluvat/ympäristöluvat
  • Työmaamittaukset robottitakymetri- ja GPS-kalustolla
  • Kartoitusmittaukset ja asemapiirrokset
  • Tiiveysmittaukset Troxler-laitteella
  • Kantavuusmittaukset levykuormituslaitteella
  • Maastomallit dronella
 • Kaivutöissä käytämme 3D koneenohjausjärjestelmää

Teräspaalutus ja tukiseinät on yksi erikoisosaamisalueemme, suoritamme paalutuksia vibraamalla ja ruuvaamalla. Teräspaalutus soveltuu kevyimmillään esimerkiksi laituriperustukseksi ja raskaimmillaan siltojen tai kerrostalojen paalutukseksi. Vibraamalla paaluttaminen on nopea ja lähes tärinätön menetelmä, melua aiheutuu pääasiassa ainoastaan loppulyönneistä. Ruuvipaalutus on täysin tärinätön ja lähes meluton paalutusmenetelmä. Molemmilla menetelmillä voidaa paalut myös nostaa pois maasta, jos kyseessä on väliaikainen tarve. Molemmat menetelmät soveltuvat hyvin rakennettuun ympäristöön työstä aiheutuvien haittojen vähäisyyden vuoksi.
 Myös tukiseinät rakennamme vibrausmenetelmää käyttäen.